En sykdom. En smitte. En Lillestrømfitte.
Drake.

Drake.